Q:液压电梯安装工程设备进场验收随机文件应收集哪些资料?

A:1.  土建布置图;

    2.  产品出厂合格证;

    3.  门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)及缓冲器(如果有)的型式试验合格证书复印件。

    4.  装箱单;

    5.  安装、使用维护说明书;

    6.  动力电路和安全电路的电气原理图;

    7.  液压系统原理图;
展开列表