Q:裱糊与软包工程应进行哪些隐蔽工程项目验收?

A:裱糊工程应对基层封闭底漆、腻子、封闭底胶及软包内衬材料进行隐蔽工程验收。裱糊前,基层处理应达到下列规定:
    1 新建筑物的混凝土抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆;
    2 粉化的旧墙面应先除去粉化层,并在刮涂腻子前涂刷一层界面处理剂;
    3 混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%;
    4 石膏板基层,接缝及裂缝处应贴加强网布后再刮腻子;
    5 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮、空鼓、酥松、裂缝和泛碱;腻子的粘结强度不得小于0.3MPa;
    6 基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到本标准第4.2.10条高级抹灰的要求;
    7 基层表面颜色应一致;
    8 裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。
展开列表